درباره ما

شرکت همراه زندگی سلامت (بهزی) در حوزه آموزش بیمار و پیگیری (فالوآپ) درمان و ایجاد پل ارتباطی با پزشک فعالیت دارد. بهزی، سرویسی نوین برای نهاد های درمانی از جمله پزشکان، کلینیک ها و بیمارستانها است تا به راحتی بتوانند خدمات پشتیبانی و پایش روند بهبود را برای بیماران و مشتریان خود ارائه کنند. بهزی با استفاده از آخرین فناوری های روز، سامانه ای هوشمند و امن برای ارتقاء اثر بخشی خدمات بهداشت و درمان در کلاس بین المللی ساخته که با رصد مسیر بهبود تک به تک بیماران عدالتی در مسیر ارائه خدمات سلامت خلق کند. این شرکت دانش بنیان، پس از استقبال کادر درمان در کشور در مسیر توسعه گستره جغرافیایی سرویس و نیل به اهداف خود در حرکت است.

فرآیند کنونی خدمات به این شکل است که نهاد های درمانی، بیمارستانها و درمانگران (پزشک، پرستار، روانشناس، ماما و ..) پس از ویزیت، بیمارانشان را به بِهزی می سپارند تا آموزش و مراقبتی متناسب با بیماریشان دریافت کنند. بِهزی از طریق جمع آوری و پالایش داده های گزارش شده از طرف بیماران، ابعاد سبک زندگیشان را می سنجد و از طریق آموزش، یادآوری و ارائه نکات مهم، مسیر درمانش را تسریع و اثر بخش می کند .

این خدمات باعث می شود بیماران به نوعی خود را در ارتباط با تیم درمان (پزشک، پرستار، روانشناس، ماما و ... ) ببینند و تمامی توصیه هایی که برای بیماریشان مفید است را در کناریادآوری زمان دارو ها دریافت کنند و آگاهانه از آن استفاده کرد ه و با پشتیبانی لازم با سرعت بهتری بهبود پیدا کنند. از سوی دیگر درمانگران با دسترسی به ابزاری ساده و هوشمند میتوانند هر لحظه در پنل خود وضعیت بیماران را رصد کنند و در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهند.