واحد پیگیری بیمارستان بازرگانان

-
۵

پرستار بالینی

شماره نظام : ۸۴۳۹۵۵۹

درباره

مسئول هوم کر

عضویت در بهزی از فروردین ۰۱

بیماری های تحت پوشش
تپش قلباورمیآمادگی زایمان طبیعیآریتمی قلبیگرفتگی عروق قلبیکاردیومیوپاتیبیماری قلبی مادرزادیسکته قلبیدیالیزنارسایی حاد کلیهپروتئینوریمراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزارینآنژین قلبیپرولاپس دریچه میترالنارسایی مزمن کلیهجراحی آدنوم هیپوفیزجراحی لوزهجراحی سینوسجراحی آپاندکتومیجراحی مغز و اعصابجراحی انحراف بینیجراحی فتق هیاتالجراحی تیروئیدکتومیجراحی پاراتیروئیدکتومیابدومینوپلاستیجراحی توراسیکجراحی اطفالجراحی سر و گردنبیماری های قلب و عروق حیوانات خانگینارسایی احتقانی قلب (CHF)نارسایی حاد قلبی (AHF)
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر واحد پیگیری بیمارستان بازرگانان میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

واحد پیگیری بیمارستان بازرگانان

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪