دکتر

ارمغان سادات کیهان مهر

ایران - تهران - تهران
۴۲۱

دکترای تخصصی طب ایرانی

شماره نظام : ۰

درباره

ارمغان سادات کیهان مهر یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. ارمغان سادات کیهان مهر با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از اردیبهشت ۹۷

بیماری های تحت پوشش
یبوستآنفولانزاکمر دردبی اشتهاییکولیک نوزادیشیردهیزردی نوزادنفاسبزرگی لوزه سومآلودگی هوادوره نوزادییک تا شش ماهشش تا دوازده ماهیک تا دو سالتغذیه با شیرخشکترک دخانیاتروزه داریپیشگیری از کروناکرونامدیریت استرسسوگیوگا و مراقبهارتقا سلامت
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر ارمغان سادات کیهان مهر میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

دکترارمغان سادات کیهان مهر

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪