پرستار

الهام ابراهیمی

ایران - تهران - تهران
۱۲۶

دکترای تخصصی سلامت باروری

شماره نظام : ۵۱۳۵۳

درباره

الهام ابراهیمی یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر ایشان میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. الهام ابراهیمی با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از خرداد ۹۸

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیاضطرابیبوستآنفولانزاکمر دردکم میلی جنسیچاقیسقط جنینکولیک نوزادیشیردهیناباروری زنانآمادگی زایمان طبیعیدیابت بارداری غیرانسولینیپیکانفاسدیابت بارداری وابسته به انسولینلکورهپره اکلامپسیسه ماهه اول بارداریسه ماهه دوم بارداریسه ماهه سوم بارداریآلودگی هواانتقال جنین (IVF)مراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزاریندوره نوزادییک تا شش ماهشش تا دوازده ماهیک تا دو سالتغذیه با شیرخشکترک دخانیاتدیسپارونیپولیپ رحمزایمان زودرسجنسیت پسر برای جنینجنسیت دختر برای جنینبیش میلی جنسیمحدودیت رشد داخل رحمیروزه داریتلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)میکرو اینجکشناکلامپسیپیشگیری از کروناکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهارتقا سلامت
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر الهام ابراهیمی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

پرستارالهام ابراهیمی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪