دکتر

فهیمه دهقانی زاده

ایران - یزد - یزد
۲۰۵

کارشناس مامایی

شماره نظام : ۳۲۸۸۳

درباره

کارشناس مامایی

عضویت در بهزی از تیر ۹۸

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیاضطرابیبوستآنفولانزاکمر دردکم میلی جنسیهایپرمنورهدیسمنورهگرگرفتگیکمبود اسپرمآمنورهفیبروم رحمتخمدان پلی کیستیکسقط جنینعفونت واژینالشیردهیخستگیناباروری زنانآمادگی زایمان طبیعیدیابت بارداری غیرانسولینیپیکانفاسیائسگی زودرسدیابت بارداری وابسته به انسولینلکورهپره اکلامپسیاندومتریوزهیپومنورهپلی منورهسندرم پیش قاعدگیسه ماهه اول بارداریسه ماهه دوم بارداریسه ماهه سوم بارداریسرطان دهانه رحمادم (edema)خشکی واژنآلودگی هواکیست تخمدانپرولاکتین بالانارسایی زودرس تخمدانانتقال جنین (IVF)گیاهخواریمراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزارینتغذیه با شیرخشکترک دخانیاتزایمان زودرسجنسیت پسر برای جنینجنسیت دختر برای جنینپرولاپس رحمبیش میلی جنسیمحدودیت رشد داخل رحمیزندگی در سفرروزه داریخارش واژینالسبک زندگی در نوروزآمادگی امتحانتلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)برق گرفتگیمیکرو اینجکشننوزاد نارسبیماری حرکتاکلامپسیپیشگیری از کروناکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهاقدام به بارداریآرامش ذهن و روانتغذیه برای سلامتیخوب خوابیدنبرنامه های ورزشی
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر فهیمه دهقانی زاده میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

دکترفهیمه دهقانی زاده

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۹۰ ٪