دکتر

مهری حسن پور

ایران - تهران - تهران
۱۲۳

تخصص بیماری های داخلی

شماره نظام : ۱۲۲۸۱۵

درباره

مهری حسن پور یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. مهری حسن پور با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از آبان ۹۸

بیماری های تحت پوشش
دیابت غیرانسولینیسرماخوردگیاضطرابافسردگیکرامپ عضلانیدیسک کمریبوستنارسایی قلبینارسایی تنفسیکبد چرب غیرالکلیسنگ کیسه صفراکولیت اولسراتیونفخسایکوزیسسردردنقرستهوعسرگیجهریفلاکس معده به مریآنفولانزاخشکی پوستکمر دردبی خوابیکم میلی جنسیآسمبرونشیتپنومونیسلآلزایمرام اسکهیرسندرم روده‌‌‌ تحریک‌پذیرسرفه خلط داربی اشتهاییتبچاقیسوءهاضمهمیگرنتپش قلبکرونآکنههموروئیدسنگ کلیهسرفه خشکخواب آلودگیپسوریازیسلاغریدرد مفاصلآرتریت روماتوئیدسوزش ادراراسهالکک و مکالتهاب معدهغلظت خونقلت دمموکوزیتخارشآفت دهاناگزماتقویت حافظهوسواسصرعلک پوستیاستفراغنارسایی کبدکمبود اسپرمگلو دردالتهاب حاد لوزهزخم معدهفلج یک اندام (تحتانی)ژنژیویتلیکن پلانآسیب سیاتیکضعف معدهگردن دردضعف عمومیدرد معدهانزال زودرساختلال نعوظاورمیعفونت مجاری ادراریعطشکولیک نوزادیواریسزانو دردپا دردخستگیچروک پوستگرمازدگیسرمازدگیبوی بد دهانشب ادراریاشتهای کاذبافت فشار خونخشکی موشوره سرفشار خون بالاپوکی استخواندردهای استخوانیزخم دوازدههریفلاکس نوزادیسلیاکزردی نوزاددیابت بارداری غیرانسولینیپیکاپیش دیابتدیابت نوع یکمیخچهپینه پابزرگی خوش خیم پروستاتدیابت بارداری وابسته به انسولینلوپوسسندرم شوگرنوگنرهپاتیتبیماری بهجتتنگی نفسآریتمی قلبیسنگ مثانهکم کاری تیروئیدپر کاری تیروئیدلوسمیسرطان سلول های پایه ای پوست (BCC)سرطان سروگردنسرطان ریهسرطان مثانهسرطان دهانه رحمسرطان پروستاتسرطان پستانسرطان معدهسرطان مریسرطان کبدسرطان پانکراسسرطان کلیهکمبود پلاکتآبله مرغانهموفیلی Aلنفومکم خونی همولیتیکتالاسمیکم‌خونی پرنیشیوزگرفتگی عروق قلبیبیماری های ایسکمیک قلبیکاردیومیوپاتیبیماری قلبی مادرزادیحصبههرپس تناسلیعفونت روده ایسلولیتآرتریت عفونیاوستئومیلیتمننژیتفارنژیت مزمنسرخکسرخچهاوریونهاریمالاریاایدزفیشر آنالدیسفاژیآشالازیالتهاب مریخونریزی دستگاه گوارش فوقانیخونریزی دستگاه گوارش تحتانیدرد قفسه سینهادم (edema)شکم دردزخم پای دیابتیبیماری های دریچه قلبیدیسکوپاتی گردنزخم بسترسوءمزاج صفراسوءمزاج بلغمسوءمزاج سوداسوءمزاج دمپارکینسونویتیلیگوبیش فعالیسوزش زبانبزرگی لوزه سومپرخاشگریریزش موی سرریزش موی سکه ایآلودگی هواای ال اسشکستگی استخوانواریکوسلشانه دردشیمی درمانیسرطان روده بزرگپروستاتیتعدم تحمل لاکتوزسکته قلبیسکته مغزیپلاکت بالاپیوند کلیهدیالیزپارگی مینیسک زانوکم خوری عصبیپرخوری عصبیپرخوابیکابوسآپنه خوابخرخرکم خوابیراه رفتن در خواببختکمشکلات به خواب رفتنحرف زدن در خواباختلال خواب REMجویدن ناخنتیرگی دور چشمگیاهخواریاحتباس ادرارسرطان بیضهعفونت مثانهبی اختیاری ادرارهماچوریپیلونفریت حادریفلاکس ادراری کودکانهیدروسلپریاپیسمنارسایی حاد کلیهکیست ساده کلیهپروتئینوریکلیه پلی کیستیکسندرم نفروتیکگلومرولونفریتکیست طحالدیابت نوع دو وابسته به انسولیندوره نوزادییک تا شش ماهشش تا دوازده ماهیک تا دو سالوباتب روماتیسمیسیاه سرفهدیفتریزگیل دهانیفلج اطفالکم خونی فقر آهناختلالات انعقادیترومبوفیلیدرماتیت آتوپیکسارکوئیدوز ریههپاتیت اتوایمونگواترافت قند خونکوتاهی قدراشیتیسماوتیسماسکیزوفرنیاختلال دوقطبی نوع یکاختلال دوقطبی نوع دواعتیاد به الکلاعتیاد به حشیش و مشتقات آناعتیاد به تریاک یا مشتقات آناعتیاد به داروهای خواب آور و آرامبخشاعتیاد به داروهای روانگرداناعتیاد به مواد توهم زاترک دخانیاتاختلال ارگاسمآتاکسیآتروفی عضلانی نخاعیمیاستنی گراویسدیستروفی عضلانیمیوپاتیفلج مغزی اسپاستیکهیدروسفالضربه مغزیهمی پلژیپاراپلژیالتهاب عفونی قرنیهالتهاب عصبی قرنیهالتهاب خود ایمنی قرنیهآنژین قلبیآمبولی ریویپرولاپس دریچه میترالترومبوز ورید عمقیپولیپ روده ی کوچکپروکتیتپولیپ روده بزرگکوله سیستیتفتق هیاتالبی اختیاری مدفوعلیکن سیمپلکسهیرسوتیسمکیست پوستیاورکیتناباروری مرداناختلال لکنت زبانقطع اندام فوقانی (دست یا بخشی از آن)دررفتگی مفصل رانشکستگی لگنقطع اندام تحتانی (پا یا بخشی از آن)گیجیالتهاب غدد لنفاوینارسایی مزمن کلیهریزش مژه و ابروافتادگی شانهتاری دیدتکرر ادرارسرطان روده کوچکهپاتیت Bهپاتیت Cکبد چرب الکلیفارنژیت حادزوناپرولاپس رکتومپرولاپس مثانهبیش میلی جنسیاستئوآرتریت لگنفیبرومیالژیاعطسهزندگی در سفرانسداد مزمن ریویسرطان تخمدانکیفوزروزه داریآدنوم هیپوفیزکف پای صافسبک زندگی در نوروزمراقبت از زخمنفروپاتیجراحی نفروستومیخشکی دهانآمفیزمسندرم دامپینگآمادگی امتحانکلاب فوتشارکو ماری توثاسکولیوزلوردوزسندرم اپرتضعف عضلانیجراحی فتق هیاتالکوله سیستکتومیهپاتکتومیجراحی تعویض مفصل زانوجراحی تعویض مفصل رانمثانه شلمثانه اسپاستیکبرونکوسکوپیدیورتیکولیتپانکراتیت حادپانکراتیت مزمنبحرانسندرم کوشینگرادیو تراپیمیکروتسهشکستگی دندهشکستگی ترقوهجراحی تیروئیدکتومیسندرم تونل کارپالجراحی تونل کارپالبیوپسی بیضهآبسه آنالبرق گرفتگیجراحی واریکوسلکتومیسینوس پایلونیدالنوزاد نارسبیماری حرکتآنژیوپلاستیجراحی دیسک گردنجراحی دیسک کمرجراحی پروستاتکتومیسیستوسکوپیجراحی هیدروسلکتومیاسکلروتراپیفلبکتومیلیزر درمانی داخل وریدیجراحی واریسکولکتومیجراحی توراسیکجراحی کولورکتالجراحی عروقفلج بلزجراحی باریاتریکمینیسکتومیبازسازی رباط صلیبی قدامیترمیم آرتروسکوپیک منیسک زانوسندرم پلیکاجراحی پیوند مینیسکرها سازی جانبیجراحی پرولاپس مثانهپیشگیری از کروناکاهش هوشیاریآنهدونیااقدام به خودکشیکم خونی داسی شکلهورمون درمانی سرطانکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمدرمان های حمایتی بیماران end-stageیوگا و مراقبهتنگی کانال نخاعینقاهت کروناسکسکهارتقا سلامتمالتیپل میلومااستئوپنیسندرم داونفیبروز ریوی

شروع درمان و آموزش با

دکترمهری حسن پور

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪