پیگیری بیمارستان نگاه

ایران - تهران - تهران
۱۷۰

تخصص چشم پزشکی, مرکز آموزشی، درمانی

شماره نظام :

درباره

پیگیری بیمارستان نگاه یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. پیگیری بیمارستان نگاه با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از آبان ۹۸

بیماری های تحت پوشش
آنفولانزاکمر دردضعف بیناییخشکی چشمآلودگی هواتیرگی دور چشمنئوپلاسم پلکترک دخانیاتالتهاب عفونی قرنیهالتهاب عصبی قرنیهالتهاب خود ایمنی قرنیهکدورت قرنیههیپوتونیالتهاب مشیمیهکاتاراکتاسکلریت عفونیآتروفی کوروئیدیدیستروفی ماکولررتینوپاتی دیابتیجداشدگی شبکیهجداشدگی خلفی ویترهخونریزی شبکیهکدورت شبکیهاندوفتالمیتگلوکومنیستاگموسانحراف چشمکوررنگی مادرزادیدوبینینابیناآلبینیسمتاری دیدلیزیک چشملازک چشمتزریق داخل چشمی آوستینعمل آب مرواریدپیشگیری از کروناکوری دو چشمکوری یک چشمنزدیک بینیدوربینیکرونامدیریت استرسسوگنقاهت کروناارتقا سلامتبلفارواسپاسمبلفاروپتوزیسآنتروپیوناکتروپیونانسداد مادرزادی مجرای اشکیبیماری تیروئید چشمیعمل ترابکولکتومیعمل پیوند قرنیهعمل لنز داخل چشمیتخلیه زجاجیهتزریق داخل ویترهخارج کردن ناخنکبلفاروپلاستیخارج کردن شالازیونخارج کردن توده پلکبستن مجرای اشکیپروبینگ مجرای اشکیعمل داکریوسیستورینوستومیعمل استرابیسمسوچورسودوفاکیاآسیب به شبکیه بر اثر فشار خون بالاالتهاب رگ های شبکیهعفونت و التهاب شبکیهنقص میدان بیناییافزایش فشار داخل چشمگلوکوم نئوواسکولارگلوکوم بدخیمسندرم masqueradeکاتاراکت سالخوردگیکاتاراکت همراه با عارضهکاتاراکت مادرزادیآنوفتالمیگلیوم عصب چشمتومور غدد لاکریمالشکستگی کف استخوان اوربیتتخلیه چشمایمپلنت اوربیتالشالازیونادم پلکآسیب به پلککشیدگی پلکداکریوسیست حادآمبلیوپیاگزوفوریاپیرچشمیآستیگماتیسماکتازیاصلاح عیوب انکساریلنزهای داخل چشمی فیکیکقوز قرنیهجابجایی لنزاز بین رفتن عنبیهزخم ملتحمهنئوپلاسم ملتحمهکراتیت هرپسنیمه بینانابینای مطلقدیر بینا
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر پیگیری بیمارستان نگاه میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

پیگیری بیمارستان نگاه

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪