دکتر

شهربانو پهلوانی نژاد

ایران - تهران - تهران
۱۱۰

دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت

شماره نظام : ۹۷۱۱۴۵۸۰۰۳

درباره

شهربانو پهلوانی نژاد یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. شهربانو پهلوانی نژاد با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از آبان ۹۸

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیاضطرابیبوستنفخآنفولانزاکمر دردضعف عمومیکولیک نوزادیشب ادراریآمادگی زایمان طبیعیزردی نوزادبیش فعالیبزرگی لوزه سومپرخاشگریآلودگی هوامراقبتهای بعد زایمان طبیعیدوره نوزادییک تا شش ماهشش تا دوازده ماهیک تا دو سالراشیتیسمترک دخانیاتفلج مغزی اسپاستیکهیدروسفالزایمان زودرسروزه داریکلاب فوتسندرم اپرتنوزاد نارسپیشگیری از کروناکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهارتقا سلامت
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر شهربانو پهلوانی نژاد میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

دکترشهربانو پهلوانی نژاد

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪