استاد

احمد فاتح

ایران - تهران - تهران
۵۳,۳۲۸

تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

شماره نظام : ۰

درباره

احمد فاتح یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر ایشان میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. احمد فاتح با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از آبان ۹۸

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیاضطرابدیسک کمریبوستنقرسآنفولانزاکمر دردبی خوابیتبدرد مفاصلآرتریت روماتوئیدآسیب سیاتیکگردن دردزانو دردپا دردپوکی استخواندردهای استخوانیلوپوسفصدزالو درمانیناف گیریحجامتسرطان پستاناوستئومیلیتدیسکوپاتی گردنآلودگی هواشکستگی استخوانشانه دردپارگی مینیسک زانوراشیتیسمترک دخانیاتدیستروفی عضلانیمیوپاتیدررفتگی مفصل رانشکستگی لگنافتادگی شانهاستئوآرتریت لگنفیبرومیالژیاطب سوزنیکیفوزروزه داریکف پای صافغمزآمادگی امتحانکلاب فوتشارکو ماری توثاسکولیوزلوردوزسندرم اپرتضعف عضلانیجراحی دیسک گردنجراحی دیسک کمربازسازی رباط صلیبی قدامیترمیم پارگی تاندون عضله چهارسرپیشگیری از کروناکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهضایعه نخاعیبیرون زدگی دیسک گردندیسک دژنراتیو گردنتنگی کانال نخاع گردنتنگی کانال نخاع کمریتنگی کانال نخاع توراسیکآرامش ذهن و روانتغذیه برای سلامتیخوب خوابیدنبرنامه های ورزشی

شروع درمان و آموزش با

استاداحمد فاتح

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۶۷ ٪