مرکز

پیگیری بیمارستان امام حسین کرج

ایران - البرز - کرج
۱۸۵

مرکز آموزشی، درمانی

شماره نظام : ۰۰۰۰۰۰

درباره

پیگیری بیمارستان امام حسین کرج یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. پیگیری بیمارستان امام حسین کرج با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از آذر ۹۸

بیماری های تحت پوشش
دیابت غیرانسولینیسرماخوردگیاضطرابافسردگیدیسک کمریبوستسردردتهوعسرگیجهآنفولانزاکمر دردآلزایمرهموروئیدسرفه خشکقلت دمتقویت حافظهاستفراغدرد معدهعفونت مجاری ادراریفشار خون بالاسه ماهه دوم بارداریسرطان پانکراسدرد قفسه سینهدیسکوپاتی گردنزخم بسترپارکینسونآلودگی هواشکستگی استخوانواریکوسلهیدروسلنارسایی حاد کلیهکم خونی فقر آهنترک دخانیاتآسیب به سرفتق هیاتالشکستگی لگننارسایی مزمن کلیهانسداد مزمن ریویروزه داریمراقبت از زخمجراحی سینوسجراحی آپاندکتومیجراحی فتق هیاتالکوله سیستکتومیپانکراتیت حادپانکراتیت مزمنشکستگی دندهشکستگی ترقوهسندرم تونل کارپالجراحی تونل کارپالآبسه آنالبرق گرفتگیجراحی واریکوسلکتومیسینوس پایلونیدالجراحی پایلونیدالماموپلاستیجراحی دیسک گردنابدومینوپلاستیجراحی دیسک کمرجراحی هیدروسلکتومیپیشگیری از کروناکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهارتقا سلامت
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر پیگیری بیمارستان امام حسین کرج میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

مرکزپیگیری بیمارستان امام حسین کرج

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪