دکتر

سمیه قدیمی

ایران - تهران - تهران
۶۶۰

تخصص بیماری های داخلی

شماره نظام : ۱۴۰۹۵۰

درباره

سمیه قدیمی یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر ایشان میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. سمیه قدیمی با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از بهمن ۹۸

بیماری های تحت پوشش
کرامپ عضلانیدیسک کمرنارسایی تنفسینقرسسینوزیتکمر دردآسمبرونشیتپنومونیسرفه خلط دارسرفه خشکدرد مفاصلآرتریت روماتوئیدغلظت خونالتهاب حاد لوزهزانو دردپا دردخستگیپوکی استخواندردهای استخوانیتنگی نفسسرطان ریهکمبود پلاکتهموفیلی Aکم خونی همولیتیکتالاسمیکم‌خونی پرنیشیوزاوستئومیلیتفارنژیت مزمندرد قفسه سینهدیسکوپاتی گردنبزرگی لوزه سومآلودگی هواشانه دردشیمی درمانیپلاکت بالاکیست طحالکم خونی فقر آهنترومبوفیلیترک دخانیاتآمبولی ریویسُرخوردگی مهرهافتادگی شانهفارنژیت حاداستئوآرتریت لگنفیبرومیالژیاعطسهانسداد مزمن ریویکیفوزآمفیزمکلاب فوتاسکولیوزلوردوزضعف عضلانیجراحی تعویض مفصل زانوجراحی تعویض مفصل رانبرونکوسکوپیرادیو تراپیبرق گرفتگیبیماری حرکتجراحی دیسک گردنجراحی دیسک کمرمینیسکتومیجراحی غضروف میکروفرکچربازسازی رباط صلیبی قدامیترمیم آرتروسکوپیک منیسک زانوترمیم پارگی تاندون عضله چهارسرسندرم پلیکاجراحی پلیکاجراحی پیوند مینیسکرها سازی جانبیپیشگیری از کروناکم خونی داسی شکلهورمون درمانی سرطانکروناسوگتنگی کانال نخاعینقاهت کروناارتقا سلامتاستئوپنیفیبروز ریویکندرومالاسیجراحی ستون فقرات
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر سمیه قدیمی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

دکترسمیه قدیمی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۱۰۰ ٪