دکتر

صفیه محبی تبار

ایران - تهران - تهران
۵۱۱

دکترای تخصصی طب ایرانی

شماره نظام : ۰

درباره

عضویت در بهزی از مرداد ۹۷

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیاضطرابیبوستکبد چرب غیرالکلینفخآنفولانزاخشکی پوستکمر دردسوءهاضمهآکنهپسوریازیسخارشلک پوستیچروک پوستخشکی موشوره سرپینه پاسرطان سلول های پایه ای پوست (BCC)خونریزی دستگاه گوارش فوقانیخونریزی دستگاه گوارش تحتانیآلودگی هواترک دخانیاتروزه داریپیشگیری از کروناکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهارتقا سلامت
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر صفیه محبی تبار میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

دکترصفیه محبی تبار

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪