پیگیری بیمارستان امام خمینی (ره)

ایران - تهران - تهران
۵۵

تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

شماره نظام : ۰

درباره

پیگیری بیمارستان امام خمینی (ره) یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. پیگیری بیمارستان امام خمینی (ره) با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از فروردین ۹۹

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیاضطرابدیسک کمریبوستآنفولانزاکمر درددیسکوپاتی گردنآلودگی هواترک دخانیاتقطع اندام فوقانی (دست یا بخشی از آن)دررفتگی مفصل رانشکستگی لگنقطع اندام تحتانی (پا یا بخشی از آن)روزه داریشارکو ماری توثاسکولیوزلوردوزجراحی تعویض مفصل زانوجراحی تعویض مفصل رانشکستگی دندهشکستگی ترقوهسندرم تونل کارپالجراحی تونل کارپالجراحی دیسک گردنجراحی دیسک کمرمینیسکتومیبازسازی رباط صلیبی قدامیترمیم آرتروسکوپیک منیسک زانوسندرم پلیکاجراحی پیوند مینیسکرها سازی جانبیپیشگیری از کرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهارتقا سلامت
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر پیگیری بیمارستان امام خمینی (ره) میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

پیگیری بیمارستان امام خمینی (ره)

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪