پیگیری بیمارستان لقمان حکیم

ایران - تهران - تهران
۱۱۵

مرکز آموزشی، درمانی

شماره نظام :

درباره

پیگیری بیمارستان لقمان حکیم یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. پیگیری بیمارستان لقمان حکیم با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از فروردین ۹۹

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیاضطرابیبوستآنفولانزاکمر دردآسمفشار خون بالاآلودگی هواپرولاکتین بالاترک دخانیاتحمله ایسکمی گذراکبد چرب الکلیروزه داریآدنوم هیپوفیزجراحی آدنوم هیپوفیزجراحی مغز و اعصابسندرم کوشینگجراحی دیسک گردنپیشگیری از کروناکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهارتقا سلامتآکرومگالیبیرون زدگی دیسک گردندیسک دژنراتیو گردنآنوریسم مغزیتنگی کانال نخاع کمریتنگی کانال نخاع توراسیکپرولاکتینوما
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر پیگیری بیمارستان لقمان حکیم میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

پیگیری بیمارستان لقمان حکیم

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪