شیوا بابازاده

ایران - تهران - تهران
۳۳

تخصص گوارش, تخصص اورولوژی

شماره نظام : ۰

درباره

شیوا بابازاده یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. شیوا بابازاده با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از اردیبهشت ۹۹

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیاضطرابیبوستکولیت اولسراتیونفختهوعریفلاکس معده به مریآنفولانزاکمر دردکم میلی جنسیسندرم روده‌‌‌ تحریک‌پذیربی اشتهاییسوءهاضمهتپش قلبکرونهموروئیدسوزش ادراراسهالالتهاب معدهاستفراغکمبود اسپرمزخم معدهضعف معدهدرد معدهانزال زودرساختلال نعوظعفونت مجاری ادراریعطششب ادراریفشار خون بالازخم دوازدههریفلاکس نوزادیسلیاکپیکاپیش دیابتبزرگی خوش خیم پروستاتزالو درمانیسنگ مثانهسرطان پروستاتسرطان کلیهعفونت روده ایفیشر آنالدیسفاژیآشالازیالتهاب مریخونریزی دستگاه گوارش فوقانیخونریزی دستگاه گوارش تحتانیشکم دردآلودگی هواواریکوسلپروستاتیتعدم تحمل لاکتوزدیالیزاحتباس ادرارسرطان بیضهعفونت مثانهبی اختیاری ادرارهماچوریپیلونفریت حادریفلاکس ادراری کودکانهیدروسلپریاپیسمنارسایی حاد کلیهکیست ساده کلیهپروتئینوریکلیه پلی کیستیکسندرم نفروتیکگلومرولونفریتپولیپ روده ی کوچکپروکتیتپولیپ روده بزرگفتق هیاتالبی اختیاری مدفوعاورکیتناباروری مردانقطع اندام فوقانی (دست یا بخشی از آن)قطع اندام تحتانی (پا یا بخشی از آن)تکرر ادرارپرولاپس رکتومپرولاپس مثانهبیش میلی جنسیروزه داریمراقبت از زخمجراحی نفروستومیجراحی آپاندکتومیسندرم دامپینگجراحی مریجراحی فتق هیاتالمثانه شلمثانه اسپاستیکجراحی گاسترکتومیجراحی بای پس معدهدیورتیکولیتپانکراتیت حادپانکراتیت مزمنمیکروتسهبیوپسی بیضهآبسه آنالجراحی واریکوسلکتومیسینوس پایلونیدالجراحی پایلونیدالجراحی پروستاتکتومیسیستوسکوپیجراحی هیدروسلکتومیکولکتومیجراحی کولورکتالجراحی باریاتریکجراحی غضروف میکروفرکچرترمیم پارگی تاندون عضله چهارسرجراحی پلیکاجراحی پرولاپس مثانهپیشگیری از کرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهارتقا سلامت
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر شیوا بابازاده میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

شیوا بابازاده

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪