دکتر

پیام ناصح غفوری

ایران - اصفهان - اصفهان
۹۴

تخصص اطفال

شماره نظام : ۱۶۲۶۸۴

درباره

پیام ناصح غفوری یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. پیام ناصح غفوری با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از اردیبهشت ۹۹

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیاضطرابیبوستآنفولانزاکمر دردالتهاب حاد لوزهکولیک نوزادیشب ادراریزردی نوزادبیش فعالیبزرگی لوزه سومآلودگی هوادوره نوزادییک تا شش ماهشش تا دوازده ماهیک تا دو سالراشیتیسمترک دخانیاتروزه داریکلاب فوتنوزاد نارسپیشگیری از کرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمیوگا و مراقبهارتقا سلامت
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر پیام ناصح غفوری میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

دکترپیام ناصح غفوری

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪