دکتر

الهام قدمی یزدی

ایران - تهران - تهران
۱۸۲

دکترای تخصصی طب ایرانی, حوزه کار: زنان زایمان

شماره نظام : ۱۱۹۱۲۴

درباره

الهام قدمی یزدی یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. الهام قدمی یزدی با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از اردیبهشت ۹۹

بیماری های تحت پوشش
دیابت غیرانسولینیسرماخوردگیاضطرابافسردگیکرامپ عضلانییبوستنارسایی قلبینارسایی تنفسیکبد چرب غیرالکلیسنگ کیسه صفراکولیت اولسراتیونفخخلط پشت حلقسایکوزیسسردردنقرسگرفتگی صداتهوعسرگیجهریفلاکس معده به مریسینوزیتآنفولانزاخشکی پوستکمر دردبی خوابیآسمبرونشیتپنومونیسلآلزایمرام اسضعف بیناییکهیرسندرم روده‌‌‌ تحریک‌پذیرسرفه خلط داربی اشتهاییتبچاقیسوءهاضمهمیگرنتپش قلبکرونآکنههموروئیدهایپرمنورهسنگ کلیهسرفه خشکپسوریازیسلاغریدرد مفاصلآرتریت روماتوئیدسوزش ادراراسهالکک و مکالتهاب معدهغلظت خونقلت دمدیسمنورهموکوزیتخارشآفت دهاناگزماتقویت حافظهوسواسصرعلک پوستیگرگرفتگیاستفراغنارسایی کبدآمنورهگلو درددرد پستانالتهاب حاد لوزهزخم معدهتغییرات کیستیک پستانفیبروم رحمتخمدان پلی کیستیکفلج یک اندام (تحتانی)ژنژیویتلیکن پلانآسیب سیاتیکضعف معدهگردن دردضعف عمومیدرد معدهسقط جنینانزال زودرساختلال نعوظاورمیعفونت واژینالعطشکولیک نوزادیواریسزانو دردپا دردشیردهیخستگیچروک پوستگرمازدگیسرمازدگیبوی بد دهانشب ادراریاشتهای کاذبافت فشار خونخشکی موشوره سرناباروری زنانفشار خون بالاپوکی استخواندردهای استخوانیزخم دوازدههریفلاکس نوزادیسلیاکآمادگی زایمان طبیعیزردی نوزاددیابت بارداری غیرانسولینیپیکانفاسپیش دیابتدیابت نوع یکمیخچهپینه پایائسگی زودرسدیابت بارداری وابسته به انسولینلوپوسسندرم شوگرنوگنرهپاتیتبیماری بهجتفصدزالو درمانیناف گیریحجامتلکورهتنگی نفسآریتمی قلبیپره اکلامپسیسنگ مثانهاندومتریوزهیپومنورهپلی منورهسندرم پیش قاعدگیسه ماهه اول بارداریسه ماهه دوم بارداریسه ماهه سوم بارداریکم کاری تیروئیدپر کاری تیروئیدلوسمیسرطان سلول های پایه ای پوست (BCC)سرطان سروگردنسرطان ریهسرطان مثانهسرطان دهانه رحمسرطان پروستاتسرطان پستانسرطان معدهسرطان مریسرطان کبدسرطان پانکراسسرطان کلیهکمبود پلاکتآبله مرغانهموفیلی Aلنفومکم خونی همولیتیکتالاسمیکم‌خونی پرنیشیوزگرفتگی عروق قلبیبیماری های ایسکمیک قلبیکاردیومیوپاتیبیماری قلبی مادرزادیحصبههرپس تناسلیعفونت روده ایسلولیتآرتریت عفونیاوستئومیلیتمننژیتفارنژیت مزمنسرخکسرخچهاوریونهاریمالاریاایدزفیشر آنالدیسفاژیآشالازیالتهاب مریخونریزی دستگاه گوارش فوقانیخونریزی دستگاه گوارش تحتانیدرد قفسه سینهادم (edema)شکم دردزخم پای دیابتیبیماری های دریچه قلبیخشکی چشمزخم بسترسوءمزاج صفراسوءمزاج بلغمسوءمزاج سوداسوءمزاج دمخشکی واژنپارکینسونویتیلیگوبیش فعالیسوزش زبانبزرگی لوزه سومپرخاشگریریزش موی سرریزش موی سکه ایآلودگی هواکیست تخمدانای ال اسشکستگی استخوانواریکوسلپرولاکتین بالاشانه دردشیمی درمانیسرطان روده بزرگنارسایی زودرس تخمدانوزوز گوشعدم تحمل لاکتوزسکته قلبیسکته مغزیپلاکت بالاپیوند کلیهپارگی مینیسک زانوانتقال جنین (IVF)کم خوری عصبیپرخوری عصبیپرخوابیجویدن ناخنتیرگی دور چشمگیاهخواریاحتباس ادرارعفونت مثانههیدروسلپریاپیسمنارسایی حاد کلیهکلیه پلی کیستیکسندرم نفروتیککیست طحالدیابت نوع دو وابسته به انسولینمراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزاریندوره نوزادییک تا شش ماهشش تا دوازده ماهیک تا دو سالتغذیه با شیرخشکوباتب روماتیسمیسیاه سرفهدیفتریزگیل دهانیفلج اطفالکم خونی فقر آهناختلالات انعقادیترومبوفیلیآلرژی تنفسیدرماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت آتوپیکسارکوئیدوز ریههپاتیت اتوایمونگواترافت قند خونکوتاهی قدراشیتیسماوتیسماسکیزوفرنیاختلال دوقطبی نوع یکاختلال دوقطبی نوع دوترک دخانیاتاختلال ارگاسمآتاکسیآتروفی عضلانی نخاعیمیاستنی گراویسدیستروفی عضلانیمیوپاتیفلج مغزی اسپاستیکهیدروسفالضربه مغزیآسیب به سرهمی پلژیپاراپلژیالتهاب عفونی قرنیهالتهاب عصبی قرنیهالتهاب خود ایمنی قرنیهالتهاب مشیمیهکاتاراکترتینوپاتی دیابتیگلوکومانحراف چشمآنژین قلبیآمبولی ریویپرولاپس دریچه میترالترومبوز ورید عمقیخونریزی از بینیپولیپ روده ی کوچکپروکتیتپولیپ روده بزرگکوله سیستیتفتق هیاتالبی اختیاری مدفوعلیکن سیمپلکسدرماتیت تماسیایکتیوزهیرسوتیسمکیست پوستیالتهاب لگندیسپارونیپولیپ رحماورکیتزایمان زودرسلب شکریشکاف کاماختلال لکنت زبانرینیت آلرژیکگیجیالتهاب غدد لنفاوینارسایی مزمن کلیهریزش مژه و ابروافتادگی شانهتاری دیدتکرر ادرارجنسیت پسر برای جنینجنسیت دختر برای جنینلیزیک چشملازک چشمسرطان روده کوچکهپاتیت Bهپاتیت Cکبد چرب الکلیفارنژیت حادزوناپرولاپس رحمپرولاپس رکتوماستئوآرتریت لگنفیبرومیالژیاطب سوزنیمحدودیت رشد داخل رحمیعطسهزندگی در سفرانسداد مزمن ریویسرطان تخمدانکیفوزروزه داریآدنوم هیپوفیزجراحی آدنوم هیپوفیزکف پای صافغمزخارش واژینالسبک زندگی در نوروزجراحی لوزهمراقبت از زخمجراحی سینوسنفروپاتیخشکی دهانآمفیزمسندرم دامپینگجراحی هیسترکتومیآمادگی امتحانکلاب فوتاسکولیوزسندرم اپرتضعف عضلانیجراحی انحراف بینیجراحی مریجراحی فتق هیاتاللیپوساکشنکوله سیستکتومیهپاتکتومیبرونکوسکوپیدیورتیکولیتپانکراتیت حادپانکراتیت مزمنبحرانسندرم کوشینگانسداد لوله ی فالوپجراحی لوله ی فالوپهیستروسکوپیپولیپکتومی رحمجراحی تیروئیدکتومیتلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)تزریق داخل چشمی آوستینتحریک بیش از حد تخمدانآبسه آنالبرق گرفتگیمیکرو اینجکشنجراحی پاراتیروئیدکتومیسینوس پایلونیدالمیومکتومی رحمچسبندگی رحملاپاروسکوپی رحمنوزاد نارسماموپلاستیبیماری حرکتآنژیوپلاستیابدومینوپلاستیاسکلروتراپیفلبکتومیلیزر درمانی داخل وریدیجراحی واریسکولکتومیجراحی توراسیکجراحی کولورکتالجراحی عروقفلج بلزترمیم پارگی تاندون عضله چهارسرعمل آب مرواریداکلامپسیعفونت قارچی واژینالآمبولیزاسیون شریان رحمیاوفورکتومیپیشگیری از کروناکورتاژ تشخیصیکاهش هوشیاریآنهدونیااقدام به خودکشیکم خونی داسی شکلکوری دو چشمکوری یک چشمنزدیک بینیدوربینیهورمون درمانی سرطانکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمدرمان های حمایتی بیماران end-stageیوگا و مراقبهنقاهت کروناسکسکهارتقا سلامتمالتیپل میلومااستئوپنیسندرم داونفیبروز ریویآلرژی غذایی
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر الهام قدمی یزدی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

دکترالهام قدمی یزدی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪