جامعه معلولین ایران

ایران - تهران - تهران
۳۶

مرکز آموزشی، درمانی

شماره نظام : ۰۱۹۵۹

درباره

جامعه معلولین ایران یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. جامعه معلولین ایران با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از مرداد ۹۹

بیماری های تحت پوشش
کمر دردآلودگی هواترک دخانیاتاختلال لکنت زبانمدیریت استرسسوگارتقا سلامتاختلال تلفظاختلال صوتاختلال یادگیریتاخیر گفتارمشکلات بلعاختلال گفتار ناشی از سکته مغزیاختلال گفتار ناشی از کم شنواییاختلال گفتاری ناشی از عقب افتادگی ذهنی
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر جامعه معلولین ایران میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

جامعه معلولین ایران

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪