دکتر

علیمحمد فخریاسری

ایران - تهران - تهران
۱۲

تخصص اورولوژی, فلوشیپ جراحی درون بین کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اندویورولوژی)

شماره نظام : ۱۴۰۰۸۲

درباره

علیمحمد فخریاسری یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. علیمحمد فخریاسری با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از شهریور ۹۹

بیماری های تحت پوشش
کمر دردکم میلی جنسیسوزش ادرارموکوزیتکمبود اسپرمانزال زودرساختلال نعوظعفونت مجاری ادراریبزرگی خوش خیم پروستاتسنگ مثانهلوسمیسرطان مثانهسرطان پروستاتسرطان کلیهلنفومآلودگی هواواریکوسلشیمی درمانیسرطان روده بزرگپروستاتیتگیاهخواریاحتباس ادرارسرطان بیضهعفونت مثانهبی اختیاری ادرارهماچوریپیلونفریت حادریفلاکس ادراری کودکانهیدروسلپریاپیسمنارسایی حاد کلیهکیست ساده کلیهپروتئینوریکلیه پلی کیستیکگلومرولونفریتترک دخانیاتاورکیتناباروری مردانتکرر ادرارسرطان روده کوچکپرولاپس مثانهبیش میلی جنسیروزه داریمراقبت از زخمجراحی نفروستومیمثانه شلمثانه اسپاستیکمیکروتسهبیوپسی بیضهجراحی واریکوسلکتومیجراحی پروستاتکتومیسیستوسکوپیجراحی هیدروسلکتومیجراحی پرولاپس مثانههورمون درمانی سرطانسوگارتقا سلامتمالتیپل میلومامراقبه (مدیتیشن)
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر علیمحمد فخریاسری میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

دکترعلیمحمد فخریاسری

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪