کلینیک استئومی .

ایران - تهران - تهران
۳۲

مرکز آموزشی، درمانی

شماره نظام : ۰

درباره

کلینیک استئومی . یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. کلینیک استئومی . با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از شهریور ۹۹

بیماری های تحت پوشش
دیابت غیرانسولینیکرامپ عضلانیدیسک کمرنقرسکمر دردچاقیلاغریدرد مفاصلآرتریت روماتوئیدآسیب سیاتیکگردن دردزانو دردپا درداشتهای کاذبپوکی استخواندردهای استخوانیدیابت بارداری غیرانسولینیپیش دیابتدیابت نوع یکدیابت بارداری وابسته به انسولینلوپوسکم کاری تیروئیدپر کاری تیروئیداوستئومیلیتزخم پای دیابتیدیسکوپاتی گردنآلودگی هواشکستگی استخوانشانه دردپارگی مینیسک زانودیابت نوع دو وابسته به انسولینگواترکوتاهی قدراشیتیسمترک دخانیاتآتروفی عضلانی نخاعیمیاستنی گراویسمیوپاتیپاراپلژیهیرسوتیسمدررفتگی مفصل رانافتادگی شانهاستئوآرتریت لگنفیبرومیالژیاکیفوزکف پای صافکلاب فوتشارکو ماری توثاسکولیوزلوردوزسندرم اپرتضعف عضلانیسندرم کوشینگجراحی تیروئیدکتومیجراحی توراسیکسوگتنگی کانال نخاعیارتقا سلامتاستئوپنی
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر کلینیک استئومی . میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

کلینیک استئومی .

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪