پرستار

مهدی محمدی

ایران - تهران - تهران
۴۵

پرستار بالینی

شماره نظام : ۸۹۹۵۸۸۸

درباره

مهدی محمدی یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. مهدی محمدی با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از مهر ۹۹

بیماری های تحت پوشش
سرماخوردگیدیسک کمرنارسایی تنفسیآنفولانزاخشکی پوستکمر دردکم میلی جنسیآسمبرونشیتپنومونیسلکهیرسرفه خلط دارتبآکنهسرفه خشکپسوریازیسسوزش ادراراسهالکک و مکخارشاگزمالک پوستیکمبود اسپرملیکن پلانانزال زودرساختلال نعوظعفونت مجاری ادراریچروک پوستشب ادراریخشکی موشوره سرمیخچهپینه پابزرگی خوش خیم پروستاتسنگ مثانهسرطان ریهسرطان پروستاتسرطان کلیهآبله مرغانحصبههرپس تناسلیعفونت روده ایسلولیتآرتریت عفونیاوستئومیلیتمننژیتفارنژیت مزمنسرخکسرخچهاوریونهاریمالاریاایدزدرد قفسه سینهدیسکوپاتی گردنزخم بسترویتیلیگوریزش موی سرریزش موی سکه ایآلودگی هواواریکوسلپروستاتیتدیالیزتیرگی دور چشماحتباس ادرارسرطان بیضهعفونت مثانهبی اختیاری ادرارهماچوریپیلونفریت حادریفلاکس ادراری کودکانهیدروسلپریاپیسمنارسایی حاد کلیهکیست ساده کلیهپروتئینوریکلیه پلی کیستیکسندرم نفروتیکگلومرولونفریتوباتب روماتیسمیسیاه سرفهدیفتریزگیل دهانیآلرژی تنفسیدرماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت آتوپیکسارکوئیدوز ریهترک دخانیاتهیدروسفالضربه مغزیآسیب به سرالتهاب عفونی قرنیهآمبولی ریویلیکن سیمپلکسدرماتیت تماسیایکتیوزکیست پوستیسُرخوردگی مهرهاورکیتناباروری مردانقطع اندام فوقانی (دست یا بخشی از آن)دررفتگی مفصل رانشکستگی لگنقطع اندام تحتانی (پا یا بخشی از آن)التهاب غدد لنفاویریزش مژه و ابروتکرر ادرارفارنژیت حادزوناپرولاپس مثانهبیش میلی جنسیعطسهانسداد مزمن ریویجراحی آدنوم هیپوفیزجراحی نفروستومیآمفیزمشارکو ماری توثاسکولیوزلوردوزجراحی تعویض مفصل زانوجراحی تعویض مفصل رانمثانه شلمثانه اسپاستیکبرونکوسکوپیمیکروتسهشکستگی دندهشکستگی ترقوهجراحی تیروئیدکتومیسندرم تونل کارپالجراحی تونل کارپالبیوپسی بیضهجراحی پاراتیروئیدکتومیجراحی واریکوسلکتومیسینوس پایلونیدالجراحی دیسک گردنجراحی دیسک کمرجراحی پروستاتکتومیسیستوسکوپیجراحی هیدروسلکتومیمینیسکتومیبازسازی رباط صلیبی قدامیترمیم آرتروسکوپیک منیسک زانوسندرم پلیکاجراحی پیوند مینیسکرها سازی جانبیجراحی پرولاپس مثانهپیشگیری از کروناکروناسوگنقاهت کروناارتقا سلامتفیبروز ریوی
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر مهدی محمدی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

پرستارمهدی محمدی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪