مصطفی علامی

ایران - تهران - تهران
۱۰۷

کارشناس ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)

شماره نظام : ا-پ-۴۳۲

درباره

مصطفی علامی یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. مصطفی علامی با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از آبان ۹۹

بیماری های تحت پوشش
دیسک کمرکمر دردفلج یک اندام (تحتانی)دیسکوپاتی گردنآلودگی هوافلج اطفالترک دخانیاتفلج دو اندام (فوقانی)فلج دو اندام (تحتانی)همی پلژیفلج یک اندام (فوقانی)پاراپلژیقطع اندام فوقانی (دست یا بخشی از آن)دررفتگی مفصل رانشکستگی لگنقطع اندام تحتانی (پا یا بخشی از آن)شارکو ماری توثاسکولیوزلوردوزجراحی تعویض مفصل زانوجراحی تعویض مفصل رانشکستگی دندهشکستگی ترقوهسندرم تونل کارپالجراحی تونل کارپالجراحی دیسک گردنجراحی دیسک کمرمینیسکتومیبازسازی رباط صلیبی قدامیترمیم آرتروسکوپیک منیسک زانوسندرم پلیکاجراحی پیوند مینیسکرها سازی جانبیسوگارتقا سلامتفلج چهار اندامفلج یک عضوضایعه نخاعی
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر مصطفی علامی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

مصطفی علامی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪