مریم جاویدی

ایران - فارس - شیراز
۳۲۱

کارشناس ارشد روانشناسی

شماره نظام : ۳۱۵۹۷

درباره

مریم جاویدی یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. مریم جاویدی با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از آبان ۹۹

بیماری های تحت پوشش
اضطرابافسردگیبی خوابیکم میلی جنسیخواب آلودگیوسواساشتهای کاذببیش فعالیپرخاشگریکم خوری عصبیپرخوری عصبیپرخوابیکم خوابیمشکلات به خواب رفتنحرف زدن در خوابجویدن ناخناختلال دوقطبی نوع یکترک دخانیاتاختلال ارگاسمبیش میلی جنسیاقدام به خودکشیمدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمارتقا سلامت
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر مریم جاویدی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

مریم جاویدی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪