امیر حسین عبدی دورباشی

ایران - تهران - تهران
۲۰۷

ارشد تخصصی پرستاری

شماره نظام : ۸۷۷۵۷۳۲

درباره

امیر حسین عبدی دورباشی یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر دکتر میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. امیر حسین عبدی دورباشی با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از آذر ۹۹

بیماری های تحت پوشش
کمر دردسلولیتزخم بسترآلودگی هوازخم سرطانیترک دخانیاتزخم عوارض جراحیسینوس پایلونیدالسوگمدیریت خشمارتقا سلامتزخم عفونیزخم عروقیزخم سوختگیزخم ارتوپدیزخم استومیزخم حوادثزخم روماتولوژیکزخم برگرزخم استخوانیزخم رادیوتراپیزخم آبسهزخم کیست موییزخم سالکزخم گلولهزخم واریسزخم لنفاتیک
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر امیر حسین عبدی دورباشی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

امیر حسین عبدی دورباشی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪