محمد صالح پور عمران

ایران - تهران - تهران
۳۴

پرستار بالینی

شماره نظام : ۰۰۰

درباره

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

عضویت در بهزی از خرداد ۰۰

بیماری های تحت پوشش
دیابت غیرانسولینیپیش دیابتدیابت نوع یکدیابت نوع دو وابسته به انسولین
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر محمد صالح پور عمران میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

محمد صالح پور عمران

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪