صدیقه عبدی

-
۱۳۳

مرکز آموزشی، درمانی

شماره نظام : ۱۱۱۱۱۱

درباره

عضویت در بهزی از تیر ۰۰

بیماری های تحت پوشش
دیسک کمرهایپرمنورهدیسمنورهگرگرفتگیآمنورهدرد پستانتغییرات کیستیک پستانسقط جنینعفونت واژینالشیردهیناباروری زنانآمادگی زایمان طبیعیدیابت بارداری غیرانسولینینفاسیائسگی زودرسدیابت بارداری وابسته به انسولینلکورهپره اکلامپسیاندومتریوزهیپومنورهپلی منورهسندرم پیش قاعدگیسه ماهه اول بارداریسه ماهه دوم بارداریسه ماهه سوم بارداریادم (edema)دیسکوپاتی گردنخشکی واژنکیست تخمداننارسایی زودرس تخمدانانتقال جنین (IVF)مراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزارینتغذیه با شیرخشکسُرخوردگی مهرهعفونت دهانه رحمالتهاب لگندیسپارونیپولیپ رحمزایمان زودرسپرولاپس رحممحدودیت رشد داخل رحمیکیفوزجراحی آدنوم هیپوفیزخارش واژینالاسکولیوزلوردوزجراحی مغز و اعصابتلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)تحریک بیش از حد تخمدانمیکرو اینجکشنچسبندگی رحمنوزاد نارسجراحی دیسک گردنجراحی دیسک کمراکلامپسیعفونت قارچی واژینالیوگا و مراقبهیائسگیجراحی ستون فقراتکیست ساده پستانبیماری های التهابی مجاری تناسلی زنانبیماری های غیر التهابی مجاری تناسلی زنانضعف عضلات لگنیدرماتوز تناسلی زنانمایکوزیسبیماری های خوش خیم پستاناختلالات اکتسابی تخمداناختلال عملکرد تخمداناقدام به بارداریتنگی کانال نخاع گردنتنگی کانال نخاع کمریتنگی کانال نخاع توراسیک
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر صدیقه عبدی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

صدیقه عبدی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪