واحد پیگیری بیمارستان بازرگانان

-
۵

مرکز آموزشی، درمانی

شماره نظام : ۱۱۱۱۱۱

درباره

عضویت در بهزی از تیر ۰۰

بیماری های تحت پوشش
دیسک کمرهایپرمنورهدیسمنورهگرگرفتگیآمنورهدرد پستانتغییرات کیستیک پستانسقط جنینعفونت واژینالشیردهیناباروری زنانآمادگی زایمان طبیعیدیابت بارداری غیرانسولینینفاسیائسگی زودرسدیابت بارداری وابسته به انسولینلکورهپره اکلامپسیاندومتریوزهیپومنورهپلی منورهسندرم پیش قاعدگیسه ماهه اول بارداریسه ماهه دوم بارداریسه ماهه سوم بارداریادم (edema)دیسکوپاتی گردنخشکی واژنکیست تخمداننارسایی زودرس تخمدانانتقال جنین (IVF)مراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزارینتغذیه با شیرخشکسُرخوردگی مهرهعفونت دهانه رحمالتهاب لگندیسپارونیپولیپ رحمزایمان زودرسجنسیت پسر برای جنینجنسیت دختر برای جنینپرولاپس رحممحدودیت رشد داخل رحمیکیفوزجراحی آدنوم هیپوفیزخارش واژینالاسکولیوزلوردوزجراحی مغز و اعصابتلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)تحریک بیش از حد تخمدانمیکرو اینجکشنچسبندگی رحمنوزاد نارسجراحی دیسک گردنجراحی دیسک کمراکلامپسیعفونت قارچی واژینالتنگی کانال نخاعییائسگیجراحی ستون فقراتکیست ساده پستانبیماری های التهابی مجاری تناسلی زنانبیماری های غیر التهابی مجاری تناسلی زنانضعف عضلات لگنیدرماتوز تناسلی زنانمایکوزیسبیماری های خوش خیم پستاناختلالات اکتسابی تخمداناختلال عملکرد تخمداناقدام به بارداری
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر واحد پیگیری بیمارستان بازرگانان میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

واحد پیگیری بیمارستان بازرگانان

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪