سعید صفری

-
۴۴

تخصص بیهوشی

شماره نظام : ۱۱۷۳۰۰

درباره

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه و درد

عضویت در بهزی از شهریور ۰۰

بیماری های تحت پوشش
دیابت غیرانسولینیسرماخوردگیاضطرابافسردگیکرامپ عضلانیدیسک کمریبوستنارسایی تنفسیکبد چرب غیرالکلیسنگ کیسه صفراکولیت اولسراتیونفخخلط پشت حلقسایکوزیسنقرسگرفتگی صداتهوعسرگیجهریفلاکس معده به مریسینوزیتآنفولانزاخشکی پوستکمر دردبی خوابیکم میلی جنسیآسمبرونشیتپنومونیسلآلزایمرام اسضعف بیناییکهیرسندرم روده‌‌‌ تحریک‌پذیرسرفه خلط داربی اشتهاییتبچاقیسوءهاضمهمیگرنتپش قلبکرونآکنههموروئیدهایپرمنورهسنگ کلیهسرفه خشکخواب آلودگیپسوریازیسلاغریدرد مفاصلآرتریت روماتوئیدسوزش ادراراسهالکک و مکالتهاب معدهغلظت خونقلت دمدیسمنورهموکوزیتخارشآفت دهاناگزماتقویت حافظهوسواسصرعلک پوستیگرگرفتگیاستفراغنارسایی کبدکمبود اسپرمآمنورهگلو درددرد پستانالتهاب حاد لوزهزخم معدهتغییرات کیستیک پستانفیبروم رحمتخمدان پلی کیستیکفلج یک اندام (تحتانی)ژنژیویتلیکن پلانآلرژی چشمیآسیب سیاتیکضعف معدهگردن دردضعف عمومیدرد معدهسقط جنینانزال زودرساختلال نعوظاورمیعفونت واژینالعفونت مجاری ادراریعطشکولیک نوزادیواریسزانو دردپا دردشیردهیخستگیچروک پوستگرمازدگیسرمازدگیبوی بد دهانشب ادراریاشتهای کاذبافت فشار خونخشکی موشوره سرناباروری زنانفشار خون بالاپوکی استخواندردهای استخوانیزخم دوازدههریفلاکس نوزادیسلیاکآمادگی زایمان طبیعیزردی نوزاددیابت بارداری غیرانسولینیپیکانفاسپیش دیابتدیابت نوع یکمیخچهپینه پایائسگی زودرسبزرگی خوش خیم پروستاتدیابت بارداری وابسته به انسولینلوپوسسندرم شوگرنوگنرهپاتیتبیماری بهجتفصدزالو درمانیناف گیریحجامتلکورهتنگی نفسآریتمی قلبیپره اکلامپسیسنگ مثانهاندومتریوزهیپومنورهپلی منورهسندرم پیش قاعدگیسه ماهه اول بارداریسه ماهه دوم بارداریسه ماهه سوم بارداریکم کاری تیروئیدپر کاری تیروئیدلوسمیسرطان سلول های پایه ای پوست (BCC)سرطان سروگردنسرطان ریهسرطان مثانهسرطان دهانه رحمسرطان پروستاتسرطان پستانسرطان معدهسرطان مریسرطان کبدسرطان پانکراسسرطان کلیهکمبود پلاکتآبله مرغانهموفیلی Aلنفومکم خونی همولیتیکتالاسمیکم‌خونی پرنیشیوزگرفتگی عروق قلبیکاردیومیوپاتیبیماری قلبی مادرزادیحصبههرپس تناسلیعفونت روده ایسلولیتآرتریت عفونیاوستئومیلیتمننژیتفارنژیت مزمنسرخکسرخچهاوریونهاریمالاریاایدزفیشر آنالدیسفاژیآشالازیالتهاب مریخونریزی دستگاه گوارش فوقانیخونریزی دستگاه گوارش تحتانیدرد قفسه سینهادم (edema)شکم دردزخم پای دیابتیخشکی چشمدیسکوپاتی گردنزخم بسترسوءمزاج صفراسوءمزاج بلغمسوءمزاج سوداسوءمزاج دمخشکی واژنپارکینسونویتیلیگوبیش فعالیسوزش زبانبزرگی لوزه سومپرخاشگریریزش موی سکه ایآلودگی هواکیست تخمدانای ال اسشکستگی استخوانواریکوسلپرولاکتین بالاشانه دردشیمی درمانیسرطان روده بزرگنارسایی زودرس تخمدانوزوز گوشپروستاتیتعدم تحمل لاکتوزسکته قلبیسکته مغزیپلاکت بالاپیوند کلیهدیالیزپارگی مینیسک زانوانتقال جنین (IVF)کم خوری عصبیپرخوری عصبیپرخوابیکابوسآپنه خوابخرخرکم خوابیراه رفتن در خواببختکمشکلات به خواب رفتنحرف زدن در خواباختلال خواب REMجویدن ناخنتیرگی دور چشمگیاهخواریاحتباس ادرارسرطان بیضهعفونت مثانهبی اختیاری ادرارهماچوریپیلونفریت حادریفلاکس ادراری کودکانهیدروسلپریاپیسمنارسایی حاد کلیهکیست ساده کلیهپروتئینوریکلیه پلی کیستیکسندرم نفروتیکگلومرولونفریتکیست طحالدیابت نوع دو وابسته به انسولینمراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزاریندوره نوزادییک تا شش ماهشش تا دوازده ماهیک تا دو سالتغذیه با شیرخشکوبازگیل تناسلیسیاه سرفهدیفتریزگیل دهانیسپسیسفلج اطفالنئوپلاسم پلکزخم سرطانیکم خونی فقر آهنترومبوفیلیآلرژی تنفسیدرماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت آتوپیکسارکوئیدوز ریههپاتیت اتوایمونگواترافت قند خونکوتاهی قدراشیتیسماوتیسماسکیزوفرنیاختلال دوقطبی نوع یکاختلال دوقطبی نوع دواعتیاد به الکلاعتیاد به حشیش و مشتقات آناعتیاد به تریاک یا مشتقات آناعتیاد به داروهای خواب آور و آرامبخشاعتیاد به داروهای روانگرداناعتیاد به مواد توهم زاترک دخانیاتاختلال ارگاسمآتاکسیحمله ایسکمی گذراآتروفی عضلانی نخاعیمیاستنی گراویسدیستروفی عضلانیمیوپاتیفلج مغزی اسپاستیکهیدروسفالضربه مغزیسفالوسلفلج دو اندام (فوقانی)فلج دو اندام (تحتانی)همی پلژیفلج یک اندام (فوقانی)پاراپلژیبیرون زدگی چشمبیماری التهابی ملتحمهالتهاب عفونی قرنیهالتهاب عصبی قرنیهالتهاب خود ایمنی قرنیهکدورت قرنیههیپوتونیالتهاب مشیمیهاسکلریت عفونیآتروفی کوروئیدیدیستروفی ماکولررتینوپاتی دیابتیجداشدگی شبکیهجداشدگی خلفی ویترهخونریزی شبکیهکدورت شبکیهاندوفتالمیتنیستاگموسانحراف چشمکوررنگی مادرزادیدوبینیمگس پراننابیناآلبینیسمناشنواآنژین قلبیسندرم کرونری حادبیماری عروق کرونریآمبولی ریویپرولاپس دریچه میترالترومبوز ورید عمقیخونریزی از بینیپولیپ روده ی کوچکپروکتیتپولیپ روده بزرگکوله سیستیتفتق اینگوینالفتق ناففتق هیاتالفتق ونترالبی اختیاری مدفوعلیکن سیمپلکسدرماتیت تماسیایکتیوزهیرسوتیسمکیست پوستیزخم عوارض جراحیسُرخوردگی مهرهعفونت دهانه رحمالتهاب لگندیسپارونیپولیپ رحماورکیتناباروری مردانزایمان زودرسلب شکریشکاف کامکم کاری مادرزادی غدد آدرنالاختلال لکنت زبانقطع اندام فوقانی (دست یا بخشی از آن)دررفتگی مفصل رانشکستگی لگنقطع اندام تحتانی (پا یا بخشی از آن)رینیت آلرژیکگیجیالتهاب غدد لنفاوینارسایی مزمن کلیهریزش مژه و ابروافتادگی شانهتاری دیدتکرر ادرارجنسیت پسر برای جنینجنسیت دختر برای جنینلیزیک چشملازک چشمسرطان روده کوچکهپاتیت Bهپاتیت Cکبد چرب الکلیفارنژیت حادزوناپرولاپس رحمپرولاپس رکتومپرولاپس مثانهبیش میلی جنسیاستئوآرتریت لگنفیبرومیالژیاطب سوزنیمحدودیت رشد داخل رحمیعطسهزندگی در سفرانسداد مزمن ریویسرطان تخمدانکیفوزروزه داریآدنوم هیپوفیزجراحی آدنوم هیپوفیزکف پای صافغمزخارش واژینالسبک زندگی در نوروزجراحی لوزهمراقبت از زخمجراحی سینوسنفروپاتیجراحی نفروستومیخشکی دهانجراحی آپاندکتومیآمفیزمسندرم دامپینگجراحی هیسترکتومیآمادگی امتحانکلاب فوتشارکو ماری توثاسکولیوزلوردوزسندرم اپرتجراحی مغز و اعصابضعف عضلانیجراحی انحراف بینیجراحی مریجراحی فتق هیاتاللیپوساکشنکوله سیستکتومیهپاتکتومیجراحی تعویض مفصل زانوجراحی تعویض مفصل رانمثانه شلمثانه اسپاستیکجراحی گاسترکتومیجراحی بای پس معدهبرونکوسکوپیدیورتیکولیتپانکراتیت حادپانکراتیت مزمنبحرانسندرم کوشینگرادیو تراپیمیکروتسهانسداد لوله ی فالوپجراحی لوله ی فالوپهیستروسکوپیپولیپکتومی رحمشکستگی دندهشکستگی ترقوهجراحی تیروئیدکتومیسندرم تونل کارپالجراحی تونل کارپالتلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)تزریق داخل چشمی آوستینتحریک بیش از حد تخمدانبیوپسی بیضهآبسه آنالبرق گرفتگیمیکرو اینجکشنجراحی پاراتیروئیدکتومیجراحی واریکوسلکتومیسینوس پایلونیدالجراحی پایلونیدالمیومکتومی رحمچسبندگی رحملاپاروسکوپی رحمنوزاد نارسماموپلاستیبیماری حرکتآنژیوپلاستیجراحی دیسک گردنابدومینوپلاستیجراحی دیسک کمرجراحی پروستاتکتومیسیستوسکوپیجراحی هیدروسلکتومیجراحی هموروئیداسکلروتراپیفلبکتومیلیزر درمانی داخل وریدیجراحی واریسکولکتومیجراحی توراسیکجراحی کولورکتالجراحی عروقجراحی اطفالفلج بلزجراحی سر و گردنجراحی باریاتریکمینیسکتومیجراحی غضروف میکروفرکچربازسازی رباط صلیبی قدامیترمیم آرتروسکوپیک منیسک زانوترمیم پارگی تاندون عضله چهارسرسندرم پلیکاجراحی پلیکاجراحی پیوند مینیسکعمل آب مرواریدرها سازی جانبیاکلامپسیعفونت قارچی واژینالآمبولیزاسیون شریان رحمیجراحی پرولاپس مثانهاوفورکتومیپیشگیری از کروناکورتاژ تشخیصیکاهش هوشیاریآنهدونیااقدام به خودکشیکم خونی داسی شکلکوری دو چشمکوری یک چشمنزدیک بینیدوربینیهورمون درمانی سرطانکرونامدیریت استرسسوگاهمال کاریمدیریت خشمدرمان های حمایتی بیماران end-stageیوگا و مراقبهنقاهت کروناسکسکهارتقا سلامتمالتیپل میلومااختلال تلفظاختلال صوتاختلال یادگیریتاخیر گفتارمشکلات بلعاختلال گفتار ناشی از سکته مغزیاختلال گفتار ناشی از کم شنواییاختلال گفتاری ناشی از فلج مغزیاختلال گفتاری ناشی از عقب افتادگی ذهنیاستئوپنیسندرم داونفیبروز ریویمراقبت از حیوانات خانگیبیماری های گوارشی حیوانات خانگیبیماری های تنفسی حیوانات خانگیبیماری های عضلانی و استخوانی حیوانات خانگیبیماری های عصبی حیوانات خانگیبیماری های قلب و عروق حیوانات خانگیبیماری های پوست حیوانات خانگیبیماری های انگلی حیوانات خانگیبیماری های دهان و دندان حیوانات خانگیبیماری های دستگاه اداری حیوانات خانگیبیماری های دستگاه تناسلی حیوانات خانگیآلرژی غذایییائسگیبلفارواسپاسماسپاسم همی فاسیالبلفاروپتوزیسآنتروپیوناکتروپیونانسداد مادرزادی مجرای اشکیبیماری تیروئید چشمیعمل ترابکولکتومیعمل پیوند قرنیهعمل لنز داخل چشمیتخلیه زجاجیهتزریق داخل ویترهخارج کردن ناخنکبلفاروپلاستیخارج کردن شالازیونخارج کردن توده پلکبستن مجرای اشکیپروبینگ مجرای اشکیعمل داکریوسیستورینوستومیعمل استرابیسمسوچورسودوفاکیاآسیب به شبکیه بر اثر فشار خون بالاالتهاب رگ های شبکیهعفونت و التهاب شبکیهنقص میدان بیناییافزایش فشار داخل چشمگلوکوم نئوواسکولارگلوکوم بدخیمسندرم masqueradeکاتاراکت سالخوردگیکاتاراکت همراه با عارضهکاتاراکت مادرزادیآنوفتالمیگلیوم عصب چشمتومور غدد لاکریمالشکستگی کف استخوان اوربیتتخلیه چشمایمپلنت اوربیتالشالازیونادم پلکآسیب به پلککشیدگی پلکداکریوسیست حادآمبلیوپیاگزوفوریاپیرچشمیآستیگماتیسماکتازیاصلاح عیوب انکساریلنزهای داخل چشمی فیکیکقوز قرنیهجابجایی لنزاز بین رفتن عنبیهزخم ملتحمهنئوپلاسم ملتحمهکراتیت هرپسفلج چهار اندامفلج یک عضونیمه بینانابینای مطلقدیر بیناناشنوایی مطلقمعلولیت ذهنی- روانیزخم عفونیزخم عروقیزخم سوختگیزخم ارتوپدیزخم استومیزخم حوادثزخم روماتولوژیکزخم برگرزخم استخوانیزخم رادیوتراپیزخم آبسهزخم کیست موییزخم سالکزخم گلولهزخم واریسزخم لنفاتیکضایعه نخاعیکندرومالاسیلاپاراتومی حاملگی خارج رحملاپاراتومی در تورشن تخمدانلاپاراتومی سیستکتومیترمیم قدامی و خلفی سیستوسلسرکلاژحاملگی خارج رحمیکورتاژ بقایای بارداریترمیم قدامی و خلفی رکتوسلمردمک سفیدداکریوسیستوسلرابدومیوسارکوملنفانژیومکاپیلاری همانژیومکیست هماتیکسلولیت اربیتپارگی پلکگل مژهجراحی ستون فقراتکیست ساده پستانبلفاریترینیت داروییعفونت پیشابراههیپرکلسترولمیهیپرتری گلیسریدمینارسایی احتقانی قلب (CHF)نارسایی حاد قلبی (AHF)نارسایی مزمن قلبیپیلونفریت مزمنسرطان سلول های سنگفرشی پوست (SCC)پیونداختلالات پانکراسدوران شیرخوارگیریزش مو (مردانه)ریزش مو (زنانه)بیماری های التهابی مجاری تناسلی زنانبیماری های غیر التهابی مجاری تناسلی زنانضعف عضلات لگنیدرماتوز تناسلی زنانمایکوزیسبیماری های خوش خیم پستاناختلالات اکتسابی تخمداناختلال عملکرد تخمدانملانومتب روماتیسمی حادکاندیدیاز دهانیاختلالات غدد کودکانواکسیناسیون حیوانات خانگیاختلالات حرکتی در خواباقدام به بارداریآکرومگالیگلیوبلاستوماآستروسیتومااپاندیموماالیگودندروگلیومامننژیومامدولوبلاستوماسرطان پوست ناحیه چشمبوتاکستزریق فیلربیرون زدگی دیسک گردندیسک دژنراتیو گردنآنوریسم مغزیتومور سی پی انگلکرانیوفارنژیومانورالژی تری ژمینالتومور ناحیه سوپراسلارتومور ناحیه پینه آلترومبوز سینوس کاورنوسخونریزی مغزی اینتراسربرال سابکورتیکالخونریزی ساب دورالتنگی کانال نخاع گردنتنگی کانال نخاع کمریدیسک توراسیکتنگی کانال نخاع توراسیکجراحی یورتروسکوپیسنگ مجاری ادراریهیدرونفروزتنگی نوک مجرا (مه آتوس)
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر سعید صفری میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

سعید صفری

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪