مرضیه عباس آبادی

-
۷۹

کارشناس مامایی

شماره نظام : ۴۹۱۷۴

درباره

ماما

عضویت در بهزی از دی ۰۰

بیماری های تحت پوشش
سقط جنینشیردهیآمادگی زایمان طبیعیدیابت بارداری غیرانسولینینفاسدیابت بارداری وابسته به انسولینلکورهپره اکلامپسیسندرم پیش قاعدگیسه ماهه اول بارداریسه ماهه دوم بارداریسه ماهه سوم بارداریادم (edema)انتقال جنین (IVF)مراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزارینتغذیه با شیرخشکزایمان زودرسپرولاپس رحمپرولاپس مثانهمحدودیت رشد داخل رحمیجراحی هیسترکتومیهیستروسکوپیتلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)میکرو اینجکشننوزاد نارساکلامپسیکورتاژ تشخیصیکورتاژ بقایای بارداریاقدام به بارداری
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر مرضیه عباس آبادی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

مرضیه عباس آبادی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۱۰۰ ٪