رجبیه فرد

-
۲۳

تخصص زنان و زایمان

شماره نظام :

درباره

عضویت در بهزی از بهمن ۰۰

بیماری های تحت پوشش
کمبود اسپرمسقط جنینشیردهیناباروری زنانآمادگی زایمان طبیعیدیابت بارداری غیرانسولینینفاسدیابت بارداری وابسته به انسولینلکورهپره اکلامپسیاندومتریوزسه ماهه اول بارداریسه ماهه دوم بارداریسه ماهه سوم بارداریادم (edema)خشکی واژنکیست تخمدانانتقال جنین (IVF)مراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزارینتغذیه با شیرخشکعفونت دهانه رحمالتهاب لگنزایمان زودرسمحدودیت رشد داخل رحمیتلقیح داخل رحمی اسپرم (IUI)میکرو اینجکشننوزاد نارساکلامپسیبیماری های التهابی مجاری تناسلی زناناقدام به بارداری
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر رجبیه فرد میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

رجبیه فرد

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪