مژگان اعلایی

-
۱۰۰

کارشناس مامایی

شماره نظام : ۳۳۲۸۸

درباره

کارشناس مامایی

عضویت در بهزی از بهمن ۰۰

بیماری های تحت پوشش
کولیک نوزادیشیردهیریفلاکس نوزادیزردی نوزادنفاسلکورهتغذیه با شیرخشک
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر مژگان اعلایی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

مژگان اعلایی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۰ ٪