پزشک بهزی

ایران - تهران - تهران
۹۶

پزشک عمومی

شماره نظام : ۱۲۳۵

درباره

پزشک بهزی یکی از درمانگران حاذق و پیشگام در حوزه تخصص خود و زمینه ارائه خدمات مکمل درمان به بیماران هستند. ایشان از طریق سامانه بهزی بیماران خود را به صورت روزانه آموزش داده و در مسیر درمان همراهی میکنند. کاربران تحت نظر ایشان میتوانند از طریق بهزی پرسش های خود را با ایشان مطرح کنند و در مسیر درمان هدایت شوند. بیماران با دسترسی به سابقه و مسیر پیشرفت درمان میتوانند خود در کنار درمانگر، نقش مهمی در بهبودی داشته باشند. پزشک بهزی با ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی روی بستر بهزی نوید درمان موثر تر و ماندگار تری به بیماران خود میدهند چون معتقد هستند که درمان فقط تشخیص و تجویز دارو نیست و حمایت و پیگیری افراد در مسیر بهبودی نقش موثری در درمان موثر دارد! شما از طریق همین صفحه میتوانید با نصب اپلیکیشن بهزی (کاربر و بیمار) تحت نظر و حمایت ایشان قرار بگیرید.

عضویت در بهزی از اردیبهشت ۹۷

بیماری های تحت پوشش
دیابت غیرانسولینیافسردگینارسایی تنفسیکبد چرب غیرالکلیسنگ کیسه صفراکولیت اولسراتیونفخخلط پشت حلقگرفتگی صداتهوعریفلاکس معده به مریسینوزیتخشکی پوستآسمبرونشیتپنومونیضعف بیناییکهیرسندرم روده‌‌‌ تحریک‌پذیرسرفه خلط داربی اشتهاییچاقیسوءهاضمهکرونآکنههموروئیدسرفه خشکپسوریازیسکک و مکالتهاب معدهقلت دمخارشآفت دهاناگزمالک پوستیگرگرفتگیاستفراغنارسایی کبدگلو دردالتهاب حاد لوزهزخم معدهتغییرات کیستیک پستانفیبروم رحمتخمدان پلی کیستیکفلج یک اندام (تحتانی)ژنژیویتلیکن پلانضعف معدهضعف عمومیدرد معدهسقط جنینعفونت مجاری ادراریعطشکولیک نوزادیواریسشیردهیچروک پوستگرمازدگیسرمازدگیبوی بد دهانافت فشار خونخشکی موشوره سرفشار خون بالاریفلاکس نوزادیسلیاکآمادگی زایمان طبیعیزردی نوزادنفاسپیش دیابتدیابت نوع یکمیخچهپینه پالوپوسسندرم شوگرنهپاتیتفصدزالو درمانیناف گیریحجامتلکورهتنگی نفسآریتمی قلبیپره اکلامپسیسه ماهه اول بارداریسه ماهه دوم بارداریسه ماهه سوم بارداریکم کاری تیروئیدپر کاری تیروئیدگرفتگی عروق قلبیکاردیومیوپاتیبیماری قلبی مادرزادیسلولیتالتهاب مریدرد قفسه سینهادم (edema)شکم دردزخم پای دیابتیخشکی چشمزخم بسترسوءمزاج صفراسوءمزاج بلغمسوءمزاج سوداسوءمزاج دمپارکینسونویتیلیگوسوزش زبانبزرگی لوزه سومریزش موی سکه ایآلودگی هواکیست تخمدانای ال اسشکستگی استخوانپرولاکتین بالانارسایی زودرس تخمدانوزوز گوشعدم تحمل لاکتوزسکته قلبیپیوند کلیهانتقال جنین (IVF)تیرگی دور چشمگیاهخواریعفونت مثانهکیست طحالمراقبتهای بعد زایمان طبیعیسزارینتغذیه با شیرخشکنئوپلاسم پلکزخم سرطانیآلرژی تنفسیدرماتیت تماسی آلرژیکدرماتیت آتوپیکسارکوئیدوز ریهگواترکوتاهی قداعتیاد به الکلاعتیاد به حشیش و مشتقات آناعتیاد به تریاک یا مشتقات آناعتیاد به داروهای خواب آور و آرامبخشاعتیاد به داروهای روانگرداناعتیاد به مواد توهم زاآتاکسیضربه مغزیفلج دو اندام (فوقانی)فلج دو اندام (تحتانی)همی پلژیفلج یک اندام (فوقانی)پاراپلژیبیرون زدگی چشمبیماری التهابی ملتحمهالتهاب عفونی قرنیهالتهاب عصبی قرنیهالتهاب خود ایمنی قرنیهکدورت قرنیههیپوتونیالتهاب مشیمیهاسکلریت عفونیآتروفی کوروئیدیدیستروفی ماکولررتینوپاتی دیابتیجداشدگی شبکیهجداشدگی خلفی ویترهخونریزی شبکیهکدورت شبکیهاندوفتالمیتنیستاگموسانحراف چشمکوررنگی مادرزادیدوبینیمگس پرانآلبینیسمآنژین قلبیسندرم کرونری حادآمبولی ریویپرولاپس دریچه میترالترومبوز ورید عمقیخونریزی از بینیپولیپ روده ی کوچککوله سیستیتلیکن سیمپلکسدرماتیت تماسیایکتیوزهیرسوتیسمکیست پوستیزخم عوارض جراحیعفونت دهانه رحمالتهاب لگنلب شکریشکاف کامکم کاری مادرزادی غدد آدرنالشکستگی لگنرینیت آلرژیکگیجینارسایی مزمن کلیهریزش مژه و ابروجنسیت پسر برای جنینجنسیت دختر برای جنینلیزیک چشملازک چشمهپاتیت Bهپاتیت Cکبد چرب الکلیپرولاپس رحمطب سوزنیمحدودیت رشد داخل رحمیعطسهزندگی در سفرانسداد مزمن ریویروزه داریغمزخارش واژینالسبک زندگی در نوروزمراقبت از زخمجراحی سینوسجراحی آپاندکتومیآمفیزمجراحی هیسترکتومیآمادگی امتحانشارکو ماری توثجراحی انحراف بینیجراحی مریجراحی فتق هیاتاللیپوساکشنکوله سیستکتومیهپاتکتومیجراحی تعویض مفصل زانوجراحی تعویض مفصل رانجراحی گاسترکتومیجراحی بای پس معدهبرونکوسکوپیبحرانسندرم کوشینگانسداد لوله ی فالوپجراحی لوله ی فالوپهیستروسکوپیپولیپکتومی رحمشکستگی دندهشکستگی ترقوهسندرم تونل کارپالجراحی تونل کارپالتزریق داخل چشمی آوستینتحریک بیش از حد تخمدانبرق گرفتگیسینوس پایلونیدالجراحی پایلونیدالمیومکتومی رحمچسبندگی رحملاپاروسکوپی رحمنوزاد نارسماموپلاستیبیماری حرکتابدومینوپلاستیجراحی هموروئیدجراحی واریسکولکتومیجراحی توراسیکجراحی عروقجراحی اطفالجراحی باریاتریکمینیسکتومیجراحی غضروف میکروفرکچربازسازی رباط صلیبی قدامیترمیم آرتروسکوپیک منیسک زانوترمیم پارگی تاندون عضله چهارسرسندرم پلیکاجراحی پلیکاجراحی پیوند مینیسکعمل آب مرواریدرها سازی جانبیاکلامپسیعفونت قارچی واژینالآمبولیزاسیون شریان رحمیاوفورکتومیکورتاژ تشخیصیکوری دو چشمکوری یک چشمنزدیک بینیدوربینییوگا و مراقبهسکسکهاختلال تلفظاختلال صوتاختلال یادگیریتاخیر گفتارمشکلات بلعاختلال گفتار ناشی از سکته مغزیاختلال گفتار ناشی از کم شنواییاختلال گفتاری ناشی از فلج مغزیاختلال گفتاری ناشی از عقب افتادگی ذهنیسندرم داونفیبروز ریوییائسگیبلفارواسپاسمبلفاروپتوزیسآنتروپیوناکتروپیونانسداد مادرزادی مجرای اشکیبیماری تیروئید چشمیعمل ترابکولکتومیعمل پیوند قرنیهعمل لنز داخل چشمیتخلیه زجاجیهتزریق داخل ویترهخارج کردن ناخنکبلفاروپلاستیخارج کردن شالازیونخارج کردن توده پلکبستن مجرای اشکیپروبینگ مجرای اشکیعمل داکریوسیستورینوستومیعمل استرابیسمسوچورسودوفاکیاآسیب به شبکیه بر اثر فشار خون بالاالتهاب رگ های شبکیهعفونت و التهاب شبکیهنقص میدان بیناییافزایش فشار داخل چشمگلوکوم نئوواسکولارگلوکوم بدخیمسندرم masqueradeکاتاراکت سالخوردگیکاتاراکت همراه با عارضهکاتاراکت مادرزادیآنوفتالمیتومور غدد لاکریمالشکستگی کف استخوان اوربیتتخلیه چشمایمپلنت اوربیتالشالازیونادم پلکآسیب به پلککشیدگی پلکداکریوسیست حادآمبلیوپیاگزوفوریاآستیگماتیسماکتازیاصلاح عیوب انکساریلنزهای داخل چشمی فیکیکقوز قرنیهجابجایی لنزاز بین رفتن عنبیهزخم ملتحمهکراتیت هرپسفلج چهار اندامفلج یک عضوزخم عفونیزخم عروقیزخم سوختگیزخم ارتوپدیزخم استومیزخم حوادثزخم روماتولوژیکزخم برگرزخم استخوانیزخم رادیوتراپیزخم آبسهزخم کیست موییزخم سالکزخم گلولهزخم واریسزخم لنفاتیکضایعه نخاعیلاپاراتومی حاملگی خارج رحملاپاراتومی در تورشن تخمدانلاپاراتومی سیستکتومیترمیم قدامی و خلفی سیستوسلسرکلاژحاملگی خارج رحمیکورتاژ بقایای بارداریترمیم قدامی و خلفی رکتوسلمردمک سفیدداکریوسیستوسلکاپیلاری همانژیومکیست هماتیکسلولیت اربیتپارگی پلکگل مژهجراحی ستون فقراتبلفاریترینیت داروییعفونت پیشابراههیپرکلسترولمیهیپرتری گلیسریدمینارسایی احتقانی قلب (CHF)نارسایی حاد قلبی (AHF)نارسایی مزمن قلبیریزش مو (مردانه)ریزش مو (زنانه)آرامش ذهن و روانتغذیه برای سلامتیخوب خوابیدنبرنامه های ورزشی
مراکز درمانی

برای ارتباط با دکتر پزشک بهزی میتوانید از طریق مراکز درمانی زیر با تماس بگیرید.

شروع درمان و آموزش با

پزشک بهزی

نسخه اندرویدنسخه وب

درصد رضایت مندی از درمان

بر اساس نظرات بیماران

۶۷ ٪